vrijwillige ouderbijdrage

Voor het organiseren van activiteiten voor de kinderen, zoals de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest en bijvoorbeeld de avondvierdaagse of het afscheid van groep 8, gebruikt de oudercommissie de vrijwillige ouderbijdrage. 
Dit jaar is dat bedrag vastgesteld op 25 euro. De oudercommissie geeft elk jaar in een verslag uitleg over deze inkomsten en de besteding van de gelden aan alle ouders.