Lestijden en vakantierooster

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden 2021-2022

De Buizerd hanteert het 5-gelijke-dagen model. De kinderen gaan twee keer per dag buitenspelen en lunchen in hun eigen groep.

Groep 1-2 heeft acht dagen per jaar extra vrij, zij hoeven minder uren onderwijs te volgen dan de kinderen van groep 3-8.

Maandag t/m vrijdag

 • 8.20u            inloop
 • 8.30u            start lestijd
 • 14.00u          einde lestijd

Inloop

We hebben van 8.20 tot 8.30 uur inloop. U heeft hier de tijd om uw kind rustig de groep in te laten gaan of de leerkracht even iets door te geven. Om 8.30 uur gaan de deuren dicht en start de les.

Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 en 2 door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. De kinderen wachten bij de leerkracht tot ze hun ouder zien.

Regels en afspraken rondom het eten op school

 • We eten gezond op school (fruit/brood/melk/sap/water);
 • We stimuleren kinderen hun eten en drinken op te maken;
 • Wat over is gaat mee terug naar huis;
 • Lunchtrommels en drinkbekers worden meegenomen naar de klas; we hebben geen koelgelegenheid.

Aandachtspunten

 • Liever geen kinderwagens voorbij de klapdeuren
 • Wij en de kinderen vinden het prettig als uw kind op tijd op school komt
 • Wilt u bij ziekte of doktersbezoek de school hiervan op de hoogte stellen? Vanaf 8.00 uur kunt u bellen naar school, vanaf 8.30 uur is de administratie/conciërge, aanwezig. Mailen kan ook: administratie-buizerd@kansenkleur.nl
 • Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 en 2 door de leerkracht naar buiten gebracht. De kinderen wachten bij de leerkracht tot zij worden opgehaald.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

1e schooldag: Maandag 30 augustus
Herfstvakantie: Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober
Kerstvakantie: Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari
Carnavalsvakantie: Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart
2e Paasdag:
Koningsdag
Maandag 18 april
Woensdag 27 april
Meivakantie:
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
2e Pinksterdag: Maandag 6 juni
Laatste schooldag
Vrijdag 15 juli
Zomervakantie:
Maandag 18  juli t/m vrijdag 26  augustus