Middenbouw

In de middenbouw zitten de kinderen van groep 5 en 6 bij elkaar in de stamgroep. Daar waar mogelijk werken ze samen en helpen elkaar, een wezenlijk onderdeel van het Jenaplan onderwijs. Groepsvorming is daarbij van belang, we gebruiken hierbij de methode “de gelukkige groep”.

De schoolwoonkamer

De kinderen werken, leren en spelen samen in de klas. Hierbij leren ze rekening te houden met elkaar en verantwoording te dragen voor datgene wat binnen de groep gebeurt. Binnen de groep hebben we een vaste kring, daarnaast zijn er werkplekken. In de kring krijgen de kinderen instructie over het werk dat ze later gaan maken. In principe kunnen de kinderen zelf een plek kiezen, waar ze kunnen werken.

Lezen

Het leesproces dat in groep 3&4 is opgestart, krijgt in de middenbouw vervolg middels het Maatjes Lezen en Lekker Lezen. De kinderen die nog niet op het niveau van groep 5/6 zijn, worden extra begeleid. Er is veel aandacht voor het samen hardop lezen. We besteden extra tijd aan  leesbevordering en leesplezier. De meeste kinderen gaan met AVI+ naar de bovenbouw.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Alles in 1 waarbij we door het jaar heen werken aan 5 projecten.  In deze projecten komen gedurende de schoolloopbaan van je kind alle domeinen aan bod.
De domeinen:

  1. Aardrijkskunde
  2. Cultuur
  3. Geschiedenis
  4. Techniek
  5. Natuur

Naast deze projecten is er natuurlijk ook aandacht voor Sint, Kerst en carnaval.

Zelfstandig werken

De kinderen werken zelfstandig aan hun opdrachten. Ze kunnen daarbij een beroep doen op andere kinderen of de leerkracht. Dit is een proces, waarbij de kinderen moeten leren ,waar nodig, om hulp te vragen. Een proces waarbij ze leren om zelfverantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.

Rekenen – Taal

In groep 5&6 werken we met de rekenmethode “Wereld In Getallen” Hierbij maken wij gebruik van de digitale versie en verwerken de leerlingen het geleerde op de tablet.

Taalonderwijs wordt verzorgd met behulp van de methode “Alles Apart” die aansluit bij de methode voor Wereld Oriëntatie.
Naast de methodes worden ook digitale middelen ingezet en worden de kinderen gestimuleerd om veel eigen teksten te schrijven.
Nieuwsbegrip is een actuele methode die we inzetten voor begrijpend lezen.  Ook teksten van “Alles in 1” worden gebruikt om begrijpend lezen te oefenen.

Ouders

In het begin van het schooljaar is er voor de ouders van de stamgroep een kringavond, waarin wordt uitgelegd, waar we gedurende het schooljaar mee bezig zullen zijn. Hierbij komen uiteraard ook praktische zaken aan de orde. Na ongeveer 6 weken zijn er kennismakingsgesprekken voor de ouders met de leerkrachten.

Naar aanleiding van het eerste rapport rond februari spreken de leerkrachten alle ouders over de ontwikkeling van hun kind.  Uiteraard is er tussendoor gelegenheid om afspraken te maken met de leerkrachten.