Kleuterbouw

Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de kleuterbouw.

De essenties van ons Jenaplanonderwijs geven de kleuterbouw alle ruimte om aan te sluiten bij beleving en ontwikkelingsbehoefte van het kind. Bij ons zitten 4, 5 en 6 jarige kleuters bij elkaar in de stamgroep.

Bij de kleuters:

  • Leveren kinderen een eigen bijdrage aan gezamenlijke activiteiten en worden ze door de leerkracht gestimuleerd verder te kijken
  • Koppelt de leerkracht betekenisvolle activiteiten aan eigen initiatieven van de kinderen
  • Wordt de klas samen met de kinderen regelmatig omgetoverd tot winkel, restaurant, museum of ziekenhuis. Binnen het gekozen thema worden vaardigheden en omgangsvormen geleerd in een zinvolle context
  • Zorgt de leerkracht ervoor dat activiteiten beschikbaar zijn op het niveau van het kind en net erboven. Zo kan het kind de uitdaging zelfstandig aangaan of juist een ander helpen. Niets is zo bevredigend als een opdracht zelf uit te kunnen voeren, tegelijkertijd is er geen vorm van leren zo effectief als de ander iets uitleggen

Wat doen we in de kleuterbouw op gebied van wereldoriëntatie?

In de eerste twee maanden van het schooljaar gaan we aan de slag met het project “de gelukkige groep.” Dit is een project waarbij het sociale en emotionele aspect belangrijk is. We leren elkaar kennen en we werken aan groepsvorming. We gebruiken hierbij de methode de 10 wenken voor een gelukkige groep “de Geluksvogels” en voor het zelfstandig werken gebruiken we “Vraag het de kinderen”, dit zijn beide methoden van Het Kan.

De kleuterbouwleerkrachten hebben in 2017 ook de opleiding gevolgd speciaal voor het kleuteronderwijs op het gebied van Kindgericht werken.

In de maanden oktober en november 2018 komen de herfst, Kinderboekenweek en het project “Bovenin de lucht”aan bod.

November en december staan in teken van het project “Kunst “, het seizoen de winter, Sint en de Kerst. In januari starten we met het project “Wanneer was dat?”. In februari gaat het project verder en komt de carnaval nog aan bod. Maart en april gaan we werken aan de lente en het project “Hoe werkt het?”. In mei en juni sluiten we het jaar af met het project “Wat groeit en bloeit.”

In de wo projecten wordt ook het taal en rekenonderwijs geïntegreerd. In de kleuterbouw werken we met het beredeneerd aanbod op gebied van rekenen en taal van Het Kan.

We hebben een leerlingvolgsysteem Looqin waar we de ontwikkeling van elke kleuter nauw volgen. Twee keer paar jaar krijgen kleuters een rapport mee en vinden er oudergesprekken plaats.