Jenaplan

Wat is een Jenaplanschool?

In het Jenaplanonderwijs zitten kinderen van verschillende leeftijden in stamgroepen bij elkaar. Door een natuurlijke groepsopbouw geven we kinderen de ruimte om van en met elkaar te leren. Samenwerken, een ander een som uitleggen, leren voor jezelf en voor een ander op te komen zijn vaardigheden die veel aan bod komen. 

Jenaplanscholen vallen onder het algemeen bijzonder onderwijs. Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten zijn professionele opvoeders. Ouders dragen een deel van de opvoeding van hun kinderen over aan de school, maar in het onderwijs spelen ze op allerlei niveaus een belangrijke rol. Een keuze voor een jenaplanschool is daarom een heel bewuste keuze.

Spreken, spelen, werken en vieren
Het onderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren door mee te doen aan de zogenaamde basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Dat zijn de vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren.

Stamgroepen
De school gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn; ze kunnen veel van elkaar leren. Daarom worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is.

Hier vindt u meer informatie over het Jenaplanonderwijs