Jenaplan op de Buizerd

Onze school is een openbare jenaplan basisschool. 

Het jenaplanconcept is een concept waarin relaties centraal staan. Dat houdt in dat naast de cognitieve (kennis verwervende) ontwikkeling van het kind de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. Het Jenaplanconcept is een sociaalpedagogisch en didactisch concept waarbij het welzijn van het kind centraal staat. Dit als voorwaarde om zo optimaal mogelijk te kunnen leren.

Op De Buizerd zie je driejarige stamgroepen waarin relaties centraal staan: 

1. De relatie van het kind met zichzelf:
– Kinderen leren kwaliteiten en uitdagingen benoemen en in te zetten. Zodanig dat zij zich competent voelen. 
– Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken. 
– Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling. 
– Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan. 

2. De relatie van het kind met de ander en het andere: 
– Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijd heterogene (driejarige) stamgroep.
– Kinderen leren samen te werken, hulp te geven ent ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren. 
– Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren. 

3. De relatie van het kind met de wereld.
– Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
– Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.
– Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen. 
– Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch weekplan. 
– Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.