Jenaplan op de Buizerd

Onze visie gekoppeld aan de jenaplanessenties:

Betrokkenheid & Vertrouwen

De leerkracht is betrokken bij de kinderen en geeft ze vertrouwen. Dit houdt in dat  ieder kind persoonlijke en positieve aandacht krijgt. Er is ruimte voor ontwikkeling op sociaal-emotioneel, creatief, sportief en cognitief gebied. We dagen een kind uit om al zijn talenten in te zetten voor zichzelf en zijn omgeving. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op school. Ze voelen zich gehoord en vertrouwd bij school en zetten zich actief in bij de dagelijkse gang van zaken op school.

Zorgen voor – ‘wij helpen elkaar’

 • zorgen voor jezelf
 • zorgen voor anderen
 • zorg hebben voor materialen waar je gebruik van maakt in de school
 • binnen met name de tafelgroep hulp bieden
 • het op orde houden van de eigen werkplek, dien van de tafelgroep,  de schoolwoonkamer, werkruimtes van de school en van de directe schoolomgeving
 • zorgen voor planten en dieren

Samenwerken – ‘samen kunnen we meer’

 • delen met anderen
 • anderen ‘denktijd’ geven
 • aandachtig luisteren en verschil van mening respecteren
 • sociaal bewust zijn
 • aanwijzingen volgen en geven
 • aanbieden anderen te helpen
 • respect voor school- en groepsregels

Communiceren – ‘jouw mening telt’

 • actief luisteren
 • nadruk leggen op dialoog en niet op discussie/ tweerichtingsverkeer
 • je voor de ander openstellen
 • leren van verdraagzaamheid, geduld
 • gedachten onder woorden leren brengen, zodat anderen die begrijpen
 • ontwikkelen van een goed zelfbeeld
 • kritisch leren staan t.o.v. verstrekte informatie
 • kunnen genieten van wat anderen inbrengen

Verantwoorden – ‘hoe vind je het effect van wat gedaan hebt?’

 • kunnen vertellen wat hebt gedaan
 • spullen opruimen
 • voor jezelf en anderen zorgen
 • zelf om uitleg vragen
 • willen meepraten en beslissen
 • consequenties overzien van handelen
 • initiatieven nemen om dingen te verbeteren

Eigenheid, Ontwikkeling en Vrijheid

Op onze school mag je zijn, zoals je bent. We gaan uit van verschillen en koesteren die. Kinderen, ouders & leerkrachten kunnen zichzelf zijn op De Buizerd. We geven kinderen de ruimte en kaders om zich te ontplooien en de wereld te ontdekken. Ze doen dit zo veel mogelijk vanuit vrijheid in keuze, tempo en plaats. De leerkracht is hier leider, begeleider en opvoeder; hij geeft ruimte en verantwoordelijkheid waar dit kan, stimuleert en daagt uit waar het moet.Op De Buizerd nemen kinderen en leerkrachten initiatief én worden ze uitgedaagd om zich te ontwikkelen.

Ondernemen – ‘jouw initiatief is welkom’

 • nieuwe dingen en oplossingen bedenken
 • initiatief nemen, zaken aan de orde stellen, met voorstellen komen
 • uitproberen, origineel kiezen
 • kwaliteiten effectief inzetten
 • ambities tonen, erin geloven, doorzetten
 • doelbewust handelen
 • informatiebronnen aanboren

Respecteren – ‘zijn wie je bent’

 • rekening houden met gevoelens van anderen
 • inclusief leren denken
 • empathie voelen voor anderen
 • terughoudend leren zijn met oordelen
 • accepteren dat ieder mens uniek is en er dus verschillen mogen zijn

Plannen – ‘durf te dromen’

 • weten hoe een periode (les, dag, week) is opgebouwd
 • kunnen vertellen wat er van je verwacht wordt
 • spullen snel en goed verzamelen
 • dingen in de goede volgorde doen
 • eigen leerdoelen kunnen bepalen
 • een dag kunnen plannen
 • een langere periode zelfverantwoordelijk plannen

Creëren – ‘alles is mogelijk’

 • onderzoeken, dingen uit elkaar halen
 • alles willen weten, vragen stellen
 • snel originele ideeën hebben, niet tevreden zijn met gewoon doorzetten
 • het beste uit jezelf halen
 • makkelijk overschakelen naar ander gezichtspunt
 • makkelijk voortborduren op ideeën van anderen

Veiligheid

Op onze Jenaplanschool voeden we op vanuit een positieve denkwijze. We geven de grenzen en wensen van samenleven aan, duidelijk maar opbouwend.  Wat nog niet lukt kunnen we leren! Wij creëren een veilige omgeving waar ieder kind zich op zijn eigen wijze kan presenteren.

Respecteren – ‘zijn wie je bent’

 • rekening houden met gevoelens van anderen
 • inclusief leren denken
 • empathie voelen voor anderen
 • terughoudend leren zijn met oordelen
 • accepteren dat ieder mens uniek is en er dus verschillen mogen zijn

Communiceren – ‘jouw mening telt’

 • actief luisteren
 • nadruk leggen op dialoog en niet op discussie/ tweerichtingsverkeer
 • je voor de ander openstellen
 • leren van verdraagzaamheid, geduld
 • gedachten onder woorden leren brengen, zodat anderen die begrijpen
 • ontwikkelen van een goed zelfbeeld
 • kritisch leren staan t.o.v. verstrekte informatie
 • kunnen genieten van wat anderen inbrengen

Presenteren – ‘laat zien wie je bent’

 • durf, originaliteit en passie tonen
 • natuurlijke, authentieke houding
 • contact met de toehoorders- centrale plek
 • gebruik van (grote) gebaren
 • goede articulatie, stemvolume, spreektempo, dynamiek
 • goed taalgebruik
 • goede verzorging