Inschrijving school en ziekmelding

Aanmelden van uw kind op onze school

Het jonge kind Ouders die interesse hebben om hun kind aan te melden bij ons op school, maken een individuele afspraak met de directeur of zij kunnen de informatieochtend bezoeken. Twee maanden voordat uw kind vier wordt, maakt de verantwoordelijke leerkracht een afspraak voor een intakegesprek. Mocht er sprake zijn van speciale onderwijsbehoeften voor het kind, dan wordt in overleg met de intern begeleider de behoefte in kaart gebracht. Na het intakegesprek wordt het kind ingedeeld in een stamgroep. De leerkracht bij wie het kind in de stamgroep komt, neemt contact op met de ouders om een afspraak te maken voor een eerste kennismaking na schooltijd en voor drie dagdelen waarop het kind zal gaan wennen. Het kind moet zindelijk zijn voor ontlasting.

U kunt hiervoor een afspraak maken met de teamleider Miranda Drubbel:
Miranda.drubbel@kansenkleur.nl 
Of bel naar school: 024-6413337

*In de weken voorafgaand aan de vierde verjaardag mag het kind drie keer een ochtend komen wennen (bij uitzondering kan er in samenspraak tussen ouders, peuterspeelzaal en school worden afgeweken van deze regel); 

* Is een kind binnen vier weken voor de zomervakantie jarig, dan stroomt het in na de zomervakantie – in overleg vindt daar nog een wenperiode plaats. De kennismakingsmiddag aan het einde van het schooljaar, is voor deze kinderen in principe de (enige) wenmiddag vooraf; 

*Is een kind binnen vier weken na de zomervakantie jarig dan kan het in de eerste schoolweek starten met wennen (met een maximum van 10 dagdelen); 

* Is een kind jarig in december, dan bepalen we in overleg met ouders of we vóór de drukke  decemberperiode starten of in januari.

Komende van een andere school

Bij aanmelding van een kind komende van een andere school is de directeur verantwoordelijk om een passende onderwijsplaats te vinden binnen Stichting Kans & Kleur. In een kennismakingsgesprek tussen ouders en directeur (en eventueel IB-er) wordt besproken of het kind op onze school geplaatst kan worden. Twee factoren zijn hierbij van belang:

Hebben we een passende plaats; Als de betreffende groep te groot is, of bijv. teveel zorgleerlingen telt, kan de directie besluiten dat het niet verantwoord is meer kinderen in deze groep toe te laten;

* Kunnen we de eventuele extra onderwijsbehoefte die een kind heeft bieden. Als een kind een verwijzing voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs heeft, dan wordt het kind in overleg met de directeur van het Onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur wel of niet geplaatst. Voor er een definitief besluit genomen wordt door de directeur wordt er van te voren altijd contact opgenomen met de vorige basisschool door de IB’er. Bij het bepalen in welke jaargroep een kind past is het advies van de vorige basisschool leidend.

Communiceren met elkaar 

Hoe bereiken wij elkaar

Een goed contact tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Wij houden u op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en de algemene zaken op school. Daarnaast informeren wij u over het functioneren van uw kind. Wij waarderen het als u ons op de hoogte houdt van het wel en wee van uw kind thuis. Op deze manier proberen wij samen met u, uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.
Schriftelijke communicatie We houden u op de hoogte middels de kalender, onze digitale nieuwsbrief en de website bsbuizerd.nl. Door de bouwen wordt u via de blogs op de website op de hoogte gehouden van bijzondere activiteiten en avonturen. De leerkrachten geven weleens een brief over actuele zaken in de tas van uw kind mee of sturen u een brief via de mail.

Ziek melden

Mocht uw kind ziek zijn, elders een afspraak hebben  of later komen dan kunt bellen naar 0246413337. Vanaf 8.10 uur is er iemand aanwezig die de telefoon kan aannemen. Mocht u een dag van te voren al weten dat uw kind er niet zal zijn dan kunt u al bellen of mailen naar de desbetreffende leerkracht. Mocht het kind ‘s morgens na half 9 niet ziek of aanwezig zijn gemeld dan is het onze verantwoordelijkheid om naar u te bellen.