Bestuur

Bestuur

Sinds 1 januari 2008 vallen alle scholen in de gemeente Wijchen onder het bestuur van de  Samenwerkingsstichting Kans en Kleur. De scholen hebben gezamenlijk een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld. Dit zogenaamde Strategisch Beleidsplan (Samen voor elk kind in Wijchen) geeft richting aan het gemeenschappelijk beleid van Kans & Kleur en biedt het kader waarbinnen scholen de eigen schoolplannen en jaarplannen opstellen en uitvoeren. Het geeft aan wat ons bindt en drijft. (Voor meer informatie zie www.kansenkleur.nl)