• Kleuterbouw

    DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de kleuterbouw. De essenties van ons Jenaplanonderwijs geven de kleuterbouw alle ruimte …

  • Onderbouw

    De Onderbouw In de onderbouw zitten de kinderen van groep 3 en 4 bij elkaar in de stamgroep. Daar waar …

Welkom bij Bsbuizerd

Ga naar Gespreksplanner om je aan te melden voor een kennismakingsgesprek.

Het schooljaar 2018-2019 is geopend!

Namens het team heet ik alle kinderen, ouders en verzorgers van harte welkom op deze website.

Op de site vindt u kort en bondig informatie over Jenaplanbasisschool De Buizerd. We proberen u hier een indruk te geven hoe de kinderen werken, spreken, spelen en vieren op De Buizerd. Vragen kunt u altijd stellen via mail of telefoon en u bent uiteraard uitgenodigd voor een rondleiding op onze school.

Bart Loman, directeur.

Jaarkalender

Download de volledige jaarkalendar als pdf: Ouderkalender 2018 2019