• Kleuterbouw

  Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de kleuterbouw. De essenties van ons Jenaplanonderwijs geven de kleuterbouw alle ruimte om aan te sluiten bij …

 • Onderbouw

  In de onderbouw zitten de kinderen van groep 3 en 4 bij elkaar in de stamgroep. Daar waar mogelijk werken …

 • Middenbouw

  In de middenbouw zitten de kinderen van groep 5 en 6 bij elkaar in de stamgroep. Daar waar mogelijk werken …

 • Bovenbouw

  Schoolwoonkamer De kinderen werken, leren en spelen samen in de klas. Hierbij leren ze rekening te houden met elkaar en …

Welkom bij basisschool De Buizerd

Namens het team heet ik alle kinderen, ouders en verzorgers van harte welkom op deze website.

Op de site vindt u kort en bondig informatie over Jenaplanbasisschool De Buizerd. We proberen u hierĀ een indruk te geven hoe de kinderen werken, spreken, spelen en vieren op De Buizerd. Vragen kunt u altijd stellen via mail of telefoon en u bent uiteraard uitgenodigd voor een rondleiding op onze school.

Bart Loman, directeur.