Pestprotocol

Wij hebben op de Buizerd afgesproken dat we niet alleen willen praten over pesten als het al gebeurd is, maar ook pro-actief willen zijn: Voordat pesten begint willen we er met elkaar over nadenken.

In een vorig schooljaar zijn we gestart met een project waarin het thema pesten centraal staat. Binnen dit project wordt sociaal gedrag op een positieve manier gestimuleerd. Hierdoor heeft pesten minder kans om de kop op te steken. Om deze reden vinden we het belangrijk om niet alleen bezig te zijn met pesten maar ook met een aantal algemene omgangsvormen.

Dit jaar doen we weer aan het begin van het nieuwe schooljaar ons project. We hebben het de passende naam “Samen Sterk” gegeven. Het project beslaat een periode van 2 of meer weken en behandelt een aantal verschillende thema's rond plagen en pesten.

Veiligheid

Respect

Vrienden / groepsdruk

Plagen / pesten

Opkomen voor jezelf

Opkomen voor een ander. Lees hier het pestprotocol