De oudercommissie bestaat uit:

Martijn van Ee
Miranda Bochem
Jacqueline van Doorn
Wendy Fleuren
Frank Janssen
Mireille de Kleijn
Angela Noll
Bart Peters
Danielle Putman-van Mierle
Renate Neuteboom
Rianne Jansen
Lieke Cox
Heidi Steins
Monique Weerden

 

De oudercommissie ondersteunt het team van de Buizerd met het organiseren van verschillende activiteiten zoals de kinderboekenweek, sinterklaas,kerst, carnaval, de sportdag en het schoolreisje. Wij hebben een rol bij de voorbereidingen én tijdens de activiteiten zelf. Voor elke activiteit zet een aantal leden van de oudercommissie zich in, zo verdelen wij onderling het werk.

Drie keer per jaar vergaderen wij met de complete oudercommissie. Tijdens deze vergadering maken wij onder andere een jaarplanning, evalueren de activiteiten die reeds geweest zijn en bespreken wij de komende activiteiten.

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen om leuke activiteiten voor onze kinderen te organiseren. Spreek gerust iemand van de oudercommissie aan of stuur een email naar


oudercommissie@bsbuizerd.nl