Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden 2017-2018

De Buizerd hanteert het 5-gelijke-dagen model. De kinderen gaan twee keer per dag buitenspelen en lunchen in hun eigen groep.

Groep 1-2 heeft acht dagen per jaar extra vrij, zij hoeven minder uren onderwijs te volgen dan de kinderen van groep 3-8.

Maandag t/m vrijdag

 • 8.20u            inloop
 • 8.30u            start lestijd
 • 14.00u          einde lestijd

Inloop

We hebben van 8.20 tot 8.30 uur inloop. U heeft hier de tijd om uw kind rustig de groep in te laten gaan of de leerkracht even iets door te geven. Om 8.30 uur gaan de deuren dicht en start de les.

Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 en 2 door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. De kinderen wachten bij de leerkracht tot ze hun ouder zien.

Regels en afspraken rondom het eten op school

 • We eten gezond op school (fruit/brood/melk/sap/water);
 • We stimuleren kinderen hun eten en drinken op te maken;
 • Wat over is gaat mee terug naar huis;
 • Lunchtrommels en drinkbekers worden meegenomen naar de klas; we hebben geen koelgelegenheid.

Aandachtspunten

 • Er kunnen geen kinderwagens in de lokalen
 • Wij vinden het prettig als de kinderen op tijd op school komen
 • Wilt u bij ziekte of doktersbezoek de school hiervan op de hoogte stellen? Vanaf 8.30 uur is onze collega van de administratie, Tika Cornelissen aanwezig. Mailen kan ook: administratie-buizerd@kansenkleur.nl
 • Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 en 2 door de leerkracht naar buiten gebracht. De kinderen wachten bij de leerkracht tot zij worden opgehaald.

Vakantierooster schooljaar 2017-2018

1e schooldag: Maandag 28 augustus
Herfstvakantie: Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober
Kerstvakantie: Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
Carnavalsvakantie: Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari
2e Paasdag: Maandag 2 april
Meivakantie: Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei
2e Pinksterdag Maandag 21 mei
Laatste schooldag Vrijdag 6 juli
Zomervakantie: Maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus