Zit iets u niet lekker? Heeft u een klacht? Schroom dan niet en kom even langs of maak een afspraak. Hopelijk kunnen wij de situatie voor u of uw kind oplossen of verhelderen. En als school leren wij zelf ook graag. Bedenk daarbij, we willen uiteindelijk allemaal dezelfde kant op.  In eerste instantie kunt u terecht bij de eigen leerkracht, de ib-er of de directeur. Gaat het om vertrouwelijke zaken dan kunt u en/of uw kind terecht bij de interne vertrouwenspersonen van school. Zij zijn er om vertrouwelijke zaken te bespreken. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor zijn, adviseren en eventueel ondersteunen om een oplossing te vinden.

De interne contactpersonen van De Buizerd zijn:

Vertrouwenscommissie en de klachtenregeling vanuit het bestuur Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij de stichting zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.